Risker med bröstförstoringskirurgi

post thumb
PLASTIKKIRURGI
by Mats/ on 30 Aug 2021

Risker med bröstförstoringskirurgi

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Det är viktigt att du förstår riskerna förknippade med bröstförstoring. Vid din konsultation kommer operationens för- och nackdelar att noggrant genomgås.

En persons beslut att låta sig opereras är baserat på en jämförelse mellan riskerna och fördelarna med operationen.

Klinisk data visar att de flesta patienter blir nöjda efter en bröstförstoring.

Vi på Nackakliniken vill informaera om att vid bröstförstoring är det speciellt viktigt att vara helt rökfri tre veckor innan operationen och tills det är läkt.

Blödning– Det är möjligt, men ovanligt, att en blödning uppstår under eller efter en operation. Skulle det inträffa en blödning efter operationen bör den tömmas och ett drän läggs in. Ta inte magnecyl eller liknande anti-inflammatorisk medicin, drick inte alkohol tio dagar innan operationen. Alkohol kan öka risken för blödning. Även vissa örter som fås receptfritt kan öka blödningbenägenheten.

Infektion– Infektion är ovanlig efter det här typen av kirurgi. Skulle en infektion inträffa bör den behandlas med exempelvis antibiotika.

Ändrad eller förlorad hudkänsel– Du kan efter operationen uppleva förändrad eller förlorad känsel i operationsområdet. Känseln brukar komma tillbaka men inte alltid helt.

Ärr– All kirurgi orsakar ärr. Ärrets utseende kan vara svårt att förutse. Normalt är ärren först röda och fasta. Efterhand blir de mjuka och bleknar. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr. I vissa fall korrigerar man dem kirurgiskt i andra fall behandlas de med kortison.

Otillfredsställande resultat– Det är möjligt att du inte blir nöjd med din operation. Du kanske inte är nöjd med ärret, storleken etc. Det kanske inte gick att ta bort så mycket hud eller fett överskott som du förväntat dig. Ibland behövs korrigerande kirurgi för att ge ett fullgott resultat och kan oftast utföras i lokalbedövning. Justeringskostnad på 5000kr tillkommer, skulle narkos önskas eller behövas så kan denna kostnad komma att öka.

Svullnad– Svullnad kan uppkomma i operationsområdet efter kirurgi pga. ärr, ödem, blåmärke eller fett nekros. Mjuknar inte ett område efter en tid kan det bli föremål för undersökning med provtagning eller kirurgi.

Långsam läkning, såröppning eller försenad läkning kan förekomma. Hud kan ta skada om en infektion uppkommer. Det kan innebära frekventa såromläggningar och även korrigerande kirurgi.

Rökare har ökad risk för hudläkningsproblem– Rökare ska sluta helt fyra veckor innan operationen och inte börja förrän det är läkt. Vår rekommendation är att sluta för gott, både ur säkerhetssynpunkt och ett hälsoperspektiv.

Asymmetri– Asymmetri medlar kroppsdelar förekommer normalt. Även efter kirurgi kan asymmetri förekomma. Korrektiv kirurgi kan bli nödvändigt för att minska asymmetri.

Bröståkommor– Bröståkommor inklusive cancer kan förekomma oberoende av en bröstförstorings operation.

Allergiska reaktioner– kan förekomma i sällsynta fall, lokalt mot tejp, suturmaterial, applicerade medel på hud har allergi rapporterats. Allergiska reaktioner orsakade av mediciner kan spridas i kroppen. Allergiska reaktioner behöver ibland ytterligare behandling.

Lokal bedövning och narkos– Både lokalbedövning och narkos innebär risker Det finns en möjlig risk för komplikationer, skador, och även i mycket sällsynta fall död från alla former av bedövning och narkos.

Speciella risker med implantat

Implantat– Bröstimplantat kan precis som andra medicinska proteser fallera. Implantat kan gå sönder eller läcka. Ruptur kan uppkomma efter en olycka, av okänd anledning, eller vid mammografi. Det är möjligt att implantatet skadas vid kirurgi. Ett skadat implantat kan inte repareras. Ett rupturerat implantat kan behöva bytas. Vi använder Mentor och Allergan som ger livstidsgaranti mot ruptur.

Kapselkontraktur– Ärrvävnad som skapas inne i bröstet runt implantatet kan strama och göra bröstet hårt och runt och ibland ömt. Ett förhårdnat bröst kan uppkomma kort tid efter operationen eller efter ett antal år. Det går inte att förutsäga om detta kommer att inträffa eller ej. Risken för kapselkontraktur brukar öka med tiden. Kapselkontraktur kan inträffa på ena, eller båda sidorna eller inte alls. Behandling av kapselkontraktur kan innebära kirurgi med utbyte av implantat eller borttagande av implantat. Även om kirurgi utförs för att behandla en kapselkontraktur så kan den återkomma. Kapselgaranti ingår vilket innebär att vi utför en gratis operation första året om kapsel uppstår. Tilläggsförsäkring finns om så önskas. Vi har dock inte sett någon kapsel på över två år med Allergans och Mentors implantat.

Bortstötning av implantat/Vävnadsnekros– Vid tunn vävnad eller vid infektion kan implantatet blottas eller stötas bort genom huden. Vävnadsnekros har rapporterats i samband med mediciner innehållande steroider, efter kemoterapi, strålbehandling, rökning, diatermi (används vid kirurgi), för mycket köld eller värmeterapi. Vid enstaka tillfällen har det uppkommit läkningsproblem runt hudincisionen. Implantatet kan bli synligt och måste ibland tagas bort. Detta kan resultera i oväntade ärr och deformiteter.

Hudrynkor och veck– Synliga veck i huden kan förekomma. En del rynkor är normala. Rynkning kan vara mer uttalad vid koksaltimplantat. Rynkning kan förväxlas med knutor i bröstet, vid oklarheter skall detta utredas.

Förändring i bröstvårtans känsel– En viss förändring i bröstvårtans känsel är inte ovanlig. Känseln brukar dock återställas efter några månader. Delvis eller fullständigt förlorande av känsel kan inträffa i enstaka fall. Förändring i känsel kan påverka sexuell respons och ammningsförmågan.

Kalcificering– Kalcium kan inlagras i ärrvävnaden runt implantatet. Detta kan orsaka smärta, hårdhet och kan synas på röntgen. Denna kalciuminlagring måste differentieras från de som uppkommer vid bröstcancer. Om kalciuminlagring uppkommer kan ytterligare kirurgi bli nödvändig för att ta bort eller identifiera inlagringen.

Bröstväggsdeformitet– Bröstväggsdeformitet har rapporterats efter inläggning av bröstimplantat. Effekten av detta är okänd.

Implantatrörelse– Rörelse eller rotation av implantatet kan förekomma och kan ge obehag och oönskad bröstform. Ytterligare kirurgi kan behövas för att korrigera detta.

Hudbristningar– Ses fram för allt vid viktuppgång och graviditet men kan även förekomma efter bröstförstoring. Hudbristningar bleknar med tiden. Sol ska undvikas på röda hudbristningar.

Ytkontamination av implantatet– hudfett, fällning från kirurgisk inklädning och talk från handskar kan sätta sig på implantatets yta när det implanteras. Konsekvenserna av detta är okänt.

Amning– Implantat påverkar sällan kvinnans möjlighet till amning. Det är dock okänt om det finns ökade risker att amma med bröstimplantat. Bröstmjölk från kvinnor med implantat innehåller inte mer silikon än mjölk från kvinnor utan implantat. Mjölk från kor innehåller mer silikon än bröstmjölk från kvinnor med implantat. Inläggning av implantat via bröstvårtan kan sannolikt nedsätta förmågan att amma.

Ovanliga aktiviteter och yrken– Aktiviteter och yrken som har risker för våld mot brösten kan skada implantatet och orsaka blödning eller vätska runt implantatet.

YTTERLIGARE INFORMATION OM BRÖST IMPLANTAT

Bröstcancer– Det finns för närvarande inga belägg för samband mellan bröstimplantat och bröstcancer. Bröstundersökning rekommenderas enligt lokala hälsovårdsmyndigheternas rekommendation. Det är också viktigt att själv undersöka sina bröst regelbundet. Om man noterar något avvikande i bröstet skall man söka professionell hjälp. Vid provtagning från bröstet måste försiktighet iakttagas för att inte skada implantatet.

Påverkan på barn– Av den idag publicerade medicinska litteraturen kan man inte dra någon slutsats om att barn till mödrar med implantat skulle ta skada.

Långtids resultat– Bröstets utseende kan förändras med åldrande, ändring i kroppsvikt, graviditet eller andra orsaker som inte har med implantatet att göra. Bröst blir normalt mer hängande med åren.

Mammografi– Bröstimplantat kan göra det svårare att upptäcka cancer. Implantatet kan skadas vid mammografi. Informera personalen vid mammografin att du har implantat så att en korrekt undersökning kan utföras. Patienter med kapselkontraktur kan uppleva mammografi som smärtsam, mammografi kan försvåras av kapselkontrakturen. Ultraljud, specialiserad mammografi och magnetröntgen kan vara av värde för att utvärdera knutor och andra tillstånd i bröstet . Fördelarna med utökad mammografi överväger nackdelarna. Patienter kan vilja genomgå mammografi före inläggning av implantat för att ge en bild av bröstet utan implantat.

Byte eller borttagande av implantaten– Framtida revision, borttagande, eller utbyte av implantat och omgivande ärrvävnad innebär risk för komplikationer. Bröstets utseende kan vara otillfredställande om implantaten måste tagas bort. Som patient skall du vara medveten om att du vid eventuella byten av proteser blir ålagd ytterliggare kostnader runt din operation.

Kapselmanipulation– Att kraftfullt krama bröstet för att spräcka en kapsel runt bröstet rekommenderas inte. Detta kan resultera i ruptur av implantatet eller annan komplikation.

Immunsystemssjukdomar och okända risker– En mindre grupp av kvinnor med bröstimplantat har rapporterat symptom liknande dem vid immunsystemssjukdomar såsom SLE, rheumatoid artrit, sclerodermi och andra bindvävs eller ledsjukdomsliknande sjukdomar. Trots flera stora studier på kvinnor med bröstimplantat finns inga vetenskapliga belägg för att kvinnor med bröstimplantat har någon ökad risk för dessa sjukdomar. Dessa sjukdomar är inte vanligare bland kvinnor med implantat jämfört med kvinnor utan implantat. Effekten av implantat på kvinnor med pågående immunsystemsjukdom är okänd. Det finns en möjlighet att det finns ett samband som är okänt.